Edukacja

Komunikat oświatowy
13 października 2017
Dnia 6 października 2017 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy odstąpił od umów zawartych ze spółką DORBUD S.A. na budowę pięciu placówek oświatowych: trzech przedszkoli – przy ul. Głębockiej, Ceramicznej i Myśliborskiej oraz dwóch szkół przy ul. Myśliborskiej i Warzelniczej.

Decyzja została podjęta ze względu na pogłębiające się problemy finansowe generalnego wykonawcy, skutkujące brakiem perspektyw zakończenia inwestycji nawet przy przesuwanych kilkukrotnie terminach. Wpływające do Urzędu Dzielnicy Białołęka zajęcia z Urzędu Skarbowego i zajęcia komornicze na poczet długów spółki, uniemożliwiają prawidłowe finansowanie zadań inwestycyjnych, bo zamiast finansowania inwestycji trzeba zaspokajać wierzycieli firmy DORBUD. Zalegał on też z płatnościami na rzecz podwykonawców, co skutkowało występowaniem tych firm wobec Dzielnicy Białołęka z roszczeniami z tytułu nie zapłaconych faktur. Kolejne ekipy nie wchodziły na plac budowy, bo nie otrzymywały przedpłat na poczet przyszłych robót, część podwykonawców zeszła z budowy. I najważniejsze – w ostatnim czasie nie obserwujemy postępu prac. Budowy tak potrzebnych Białołęce przedszkoli i szkół praktycznie stanęły. Tymczasem zgodnie z pierwotnymi umowami placówki powinny być oddane do użytku przed 1 września 2017 roku.

Co dalej z inwestycjami?

Odstąpienie od umów ma skutek natychmiastowy. Od 6 października Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy zabezpiecza ochronę inwestycji i rozpoczyna działania mające na celu inwentaryzację każdej budowy i wybór nowych wykonawców. W pierwszej kolejności do przeprowadzenia inwentaryzacji został wezwany wykonawca, jeśli tego nie zrobi, zadanie zostanie zlecone przez Dzielnicę. Dopiero na podstawie tego opracowania wykonanego dla każdej inwestycji, można przystąpić do wyboru nowych wykonawców prac, którzy dokończą budowy.

Jak zapewnimy miejsca dla dzieci?

Władze Dzielnicy dołożą wszelkich starań, aby przedszkola przy ul. Głębockiej i Ceramicznej, do których przeprowadzono rekrutację, zostały otwarte do końca roku, zgodnie z deklaracjami złożonymi rodzicom. Prace budowlane w tych placówkach są najbardziej zaawansowane – zostały wykonane w ponad 80%. Jeśli okaże się jednak, że ten termin nie jest możliwy, rodzice zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem, a Dzielnica będzie starała się pozyskać miejsca w innych placówkach. Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do przedszkola przy ul. Myśliborskiej będą natomiast proponowane miejsca w nowej placówce przy ul. Dionizosa, która jest w trakcie adaptacji na potrzeby placówki oświatowej i stanie się oddziałem zamiejscowym publicznego przedszkola nr 192 przy ul. Liczydło.

Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny podać terminu oddania do użytku przedszkola przy ul. Myśliborskiej oraz szkół: przy ul. Myśliborskiej i Warzelniczej. Stan zaawansowania prac na 31 sierpnia 2017 r. to odpowiednio: przedszkole przy ul. Myśliborskiej 78%, szkoła przy ul. Myśliborskiej 78%, szkoła przy ul. Warzelniczej 59,79%. Terminy poznamy po przeprowadzeniu nowych przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, którzy dokończą inwestycje. Będziemy dążyć do tego, aby placówki zostały otwarte wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2018/19. Gdyby jednak po postępowaniu przetargowym okazało się, że nie jest to możliwe, zrobimy wszystko, aby na potrzeby placówek oświatowych uruchomić inne obiekty, by nie dopuścić do nauki na trzy zmiany.

Ważny interes społeczny

Obowiązkiem samorządu jest takie działanie zgodne z prawem, które zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności. Dla mieszkańców naszej dzielnicy – najszybciej rozwijającej się pod względem przyrostu liczby mieszkańców – dostęp do placówek oświatowych jest podstawową potrzebą. Niepodejmowanie działań w obliczu narastających problemów finansowych generalnego wykonawcy, które uniemożliwiają kontynuację prac budowlanych, doprowadziłoby do odsuwania w czasie uruchomienia placówek oświatowych, bez żadnej gwarancji realizacji ich przez DORBUD S.A. Dopóki istniała szansa na dokończenie inwestycji przez wybranego w przetargach w 2015 r. generalnego wykonawcę, umowy były renegocjowane, ponieważ jest to korzystniejsza opcja dla dzielnicy, zarówno ze względów terminowych, jak i finansowych. Jednak w obecnej sytuacji, niepodejmowanie działań zmierzających do uzdrowienia sytuacji – wyboru nowych wykonawców, którzy dokończą inwestycje, byłoby działaniem niegospodarnym i niezgodnym z ważnym interesem społecznym Białołęki. Decyzja została podjęta po wyczerpaniu innych możliwości zakończenia kontraktów.

O sytuacji oświaty, a w szczególności o postępach prac prowadzonych w ramach niniejszych inwestycji będziemy na bieżąco informować na stronie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Najciekawsze artykuły
Warszawa dba o środowisko
Park Botewa a w nim ...
Przystąpienie do sporządzenia MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej
Piknik międzypokoleniowy „U Ćwiklińskiej i Ordonówny”
Teatr dla dużych i małych