Czas Białołęki

/


Adres redakcji:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

bialoleka.redakcja@um.warszawa.pl
www.bialoleka.waw.pl

Redakcja:
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej:
Marzena Gawkowska, Dorota Nowakowska,
Joanna Pernal-Stasińska, Anna Rurka
Aleksandra Kuczera

Wydawca:
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

Skład, łamanie i druk:
Bronowski Studio

Wykaz punktów dystrybucji Czasu Białołęki


Najciekawsze artykuły
Jedna dzielnica – trzy nowe trasy tramwajowe
Budżet partycypacyjny – co słychać?
Rozwój sieci parkingów Parkuj i Jedź na Białołęce
Wyprzedaż garażowa
Teatr Krzyk zdobywcą Grand Prix XVIII Festiwalu Teatrów Niezależnych Garderoba