Czas Białołęki

/


Adres redakcji:
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

bialoleka.redakcja@um.warszawa.pl
www.bialoleka.waw.pl

Redakcja:
Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami:
Marzena Gawkowska, Dorota Nowakowska,
Joanna Pernal-Stasińska, Anna Rurka
Anna Wrochna

Wydawca:
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

Skład, łamanie i druk:
Bronowski Studio

Wykaz punktów dystrybucji Czasu Białołęki


Najciekawsze artykuły
Kolejne 4 mln do wydania!
Robimy projekty z budżetu partycypacyjnego
Z Wiśniewa do Aten
Tajemnice najstarszej białołęckiej świątyni
3. urodziny Kina na Boku w Białołęckim Ośrodku Kultury